Motor Home Club of Sweden medlem i Nordisk Motor Caravan (NMC), som är en samarbetsorganisation mellan de nordiska länderna, Danmark - Finland - Island - Norge och varje år har vi en gemensam träff.
Vi växlar mellan länderna, dock ej Island.

 
Vi är alltid välkomna på vanliga träffar när som helst, träffarna annonseras i vår tidning (Bulletinen) och här på vår hemsidas träfflista. Vi har också nära kontakt med husbilsklubbar i Tyskland, Belgien och Frankrike.

Nordisk kontaktperson är Annette Haglund MHCS-1418