Medlemsanmälan

Bli medlem i Sveriges äldsta förening för husbilar
För att bli medlem vill vi att du fyller i formuläret nedan och betalar in årsavgiften.
När vi fått in din medlemsanmälan och inbetalning skickas ditt medlemspaket med alla handlingar.
Betalning av medlemsavgiften kan göras på olika sätt:
Bankgiro 308-1221


Du som betalar från utlandet
Swift-adress: HANDSESS
IBAN SE04 6000 0000 0004 6388 1338


Årsavgift för 2023 är 275:-.

Vill du komma i kontkt med MHCS Medlemsservice, ring eller mejla Ingrid Törnqvist
Telefon: 0702 - 68 72 67 Mejla här till Medlemsservice
Telefontid: Onsdagar 18.30 - 21.00

Adress:
Motor Home Club of Sweden
 

 

Ansökningsformulär

 

GDPR
Registeransvarig:

kansli(at)mhcs(dot)nu
Telefon: 0702 - 68 72 67

Följande personuppgifter samlas in
Namn*
Maka/make/sambo (Om man registrerar anhöriga så ska de informeras och lämna sitt samtycke)
Adress*
Postnummer*
Ort*
Telefon/mobilnummer*
E-post

Vill en person inte lämna obligatoriska uppgifter (märkta med * ovan) så kan denna inte bli medlem i MHCS.
Insamlade obligatoriska personuppgifter behandlas för att kunna administrera medlemsregister, för utskick av medlemsmaterial och medlemstidningen Bulletinen, för kontakt med medlem angående föreningens verksamhet.
Obligatoriska uppgifter är tillgängliga för alla medlemmar i föreningens Matrikel om inget annat begärs.
Personuppgifterna lämnas inte ut till tredje part.
Personuppgifterna raderas senast ett år efter utträde ur föreningen om inte kortare tid begärs.