Bakgrund
MHCS bildades redan 1981 av några husbilsentusiaster. Inom några år hade verksamheten med husbilar och husbussar av olika slag kommit igång under namnet Motor Home Club of Sweden. Medlemmarna strömmade till när utbudet av fabriksbyggda husbilar ökade i antal. Syftet med föreningen var då och är fortfarande att främja gemenskapen och erbjuda utbyte av erfarenheter om allt som hör till husbilslivet. Vi vill också samverka med andra organisationer och myndigheter som reglerar möjligheterna till en berikande frihet och rekreation sådan som vi husbilister vill uppleva den.

MHCS har idag ca 400 medlemmar, varav en del i grannländer och övriga Europa. MHCS samarbetar med husbilsföreningar i våra nordiska grannländer och har tillsammans med dem bildat Nordisk Motor Caravan – NMC. Samarbetet kan bestå av gemensam styrka i t. ex. dialog med myndigheterna. Eftersom vi är så geografiskt utspridda är den främsta gemenskapen vårt Forum på Internet, där åsikter och kommentar dagligen utväxlas.

Kostnad
Som medlem i MHCS betalas en årsavgift på 275 kronor för 2022. Medlemskapet löper på kalenderår, 1:a januari till 31:a december. Skulle ni bli medlemmar under eller efter Elmiamässan i Jönköping som brukar vara i början av september gäller erlagd årsavgift för året ut, samt för nästa år. Senaste betalningsdatum är den 31/12 för fortsatt medlemskap i MHCS.
 

Vad ingår i medlemsavgiften?
Medlemmarna får vår klubbtidning Bulletinen som utkommer fyra gånger per år. Man får tillgång till vår hemsida där allt som berör husbilslivet finns beskrivet. Det är en stor kunskapsbank där man kan söka information om husbilar, tillbehör, reparationer, resor, ställplatser, recept m. m. Medlemmar får även tillgång till  Fikarummet där man kan ta del av våra små vardagstankar och informationsutbyte. Dessutom får man som privatperson möjlighet att annonsera gratis i såväl klubbtidningen som hemsidan.

Medlemsavgift avser inte bara en person, utan hela familjen är välkommen i den fina gemenskap som vi erbjuder. Ni har möjlighet att delta på våra husbilsträffar där man får tillfälle att lära känna andra medlemmar, unga som gamla. Alla är välkomna!

Man får som medlem även möjlighet att nyttja våra rabatter av olika slag såsom bränsle, gasol, tillbehör, färjor m. m.

 
Kontakt
Har ni några funderingar och frågor så kontakta vår medlemsservice,  som har telefontid varje helgfri onsdag kl. 18.30 – 21.00.
Du når henne på telefon 070-26 87 267 eller
klicka här för att mejla.


 

Adress
Motor Home Club of Sweden


Bankgiro 308-1221